O firmě

 Společnost RENO Šumava a.s., byla založena a zaregistrována u obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 1.ledna 1994.  V roce 2008 byla změněna právní forma společnosti na akciovou společnost.

 Od 1.1.2020 došlo restrukturalizací společnosti ke vzniku nového právního subjektu - Reno Šumava stavby s.r.o., která převzala od firmy Reno Šumava a.s., realizaci stavebních zakázek, včetně montáže svodidlových systémů a ostatních drobných stavebních prací. Reno Šumava a.s., nadále zajišťuje provoz kamenolomů - výrobu, prodej a dopravu kameniva.

 

Společnost je součástí koncernu Skupina Metrostav

Společnost se hlásí k Etickému kodexu Skupiny Metrostav

 

V současné době provozuje střediska

   • Středisko služeb Vlachovo Březí
   • Lom pod Libínem
   • Lom Sudslavicecr
   • Lom Slavětice

 

 

 

 

Hlavní činnosti firmy

   • hornická činnost a činnost prováděna hornickým způsobem, podle zákona číslo 440/1992 Sb.
   • vodorovné a svislé dopravní značení, malířské a natěračské práce
   • zámečnictví
   • výroba dopravních značek
   • zemní práce, opravy a výspravy komunikací, údržba silničního tělesa
   • silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
   • opravy motorových vozidel
   • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
   • obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží zařazené mezi živnosti řemeslné, vázané a koncesované)
   • frézování a zálivku divokých spár

 

Společnost je držitelem certifikátu na systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 14001:2005, systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví dle ČSN OHSAS 18001:2008 a vlastní certifikáty systému řízení výroby na kamenivo v kamenolomech, Lom pod Libínem, Sudslavice, Slavětice a na výrobu dopravního značení - výrobu dopravních značek  a příslušenství.

 

Na prováděné činnosti je firma vybavena technologickým zařízením. příslušnou mechanizací a technikou, má zpracovány a schváleny technologické postupy. 

 

 V roce 2008 firma změnila své sídlo a hlavní provozovna, včetně vedení, THP a celé středisko služeb bylo přestěhováno do Vlachova Březí.

 

Powered by Joomla! Reno Šumava a.s. - Úvod
Joomla themes by Hostgator coupon