Výrobky lomu pod Libínem

 

Přírodní drcené kamenivo:

Označení kameniva Podle evropské normy Prohlášení o shodě
PDK 0/4 ČSN EN 12620, ČSN EN 13043, ČSN EN 13242
PDK 4/8 ČSN EN 12620, ČSN EN 13043, ČSN EN 13242
PDK 8/16 ČSN EN 12620, ČSN EN 13043, ČSN EN 13242

PDK 11/22 ČSN EN 12620, ČSN EN 13043

PDK 16/32 ČSN EN 13043, ČSN EN 13242
PDK 32/63 ČSN EN 13242, ČSN EN 13450
PDK 0/32 ČSN EN 13242
PDK 0/63 ČSN EN 13242
MZK 0/32 ČSN EN 13285
PDK O/4   MN 
PDK 0/16  MN
PDK 0/150  MN
PDK 4/8  MN
PDK 4/32  ČSN EN 13242, MN
PDK 63/125  MN
Lomový kámen  MN
Odval  MN
Skrývka  MN
Powered by Joomla! Reno Šumava a.s. - Lom pod Libínem
Joomla themes by Hostgator coupon