Název projektu:

Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a. s., v kamenolomu Slavětice.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017173

 

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předmětem předkládaného projektu je výměna strojního vybavení, které je neefektivní, provozně ekonomicky náročné s neekologickým provozem. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti – dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti - snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

dotace slavetice

Powered by Joomla! Reno Šumava a.s. - Lom Slavětice
Joomla themes by Hostgator coupon