Název projektu:

Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a. s., v kamenolomu Prachatice (Lom pod Libínem).

 

Registrační číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017101

 

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajících technologií, které mají relativně značnou spotřebu paliva. Po realizaci projektu dojde k zefektivnění výroby a výrazné úspoře energie. Dále také dojde k úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

dotace prachatice

Powered by Joomla! Reno Šumava a.s. - Lom pod Libínem
Joomla themes by Hostgator coupon